martes, 2 de diciembre de 2014

Reflexión individual Módulo 3

Reflexión Individual Módulo 3

O longo deste Módulo coñecemos de maneira mais profunda e práctica  a labor do Orientador en sí.

Luces, cámara e ACCION…

Como profesionais debemos identificar os factores que dificultan a empregabilidade dos nosos usuarios. Este reconocemento virá dado a través das entrevistas de orientación. Velaquí a importancia de coñecer técnicas axeitadas para realizar con éxito as entrevistas de orientación laboral
Una vez identificados estos factores comeza o desenvolvemento de accións para solventar posibles carencias nos perfís dos usuarios así como axudar a potenciar as súas fortalezas. Estas accións mesturan modelos didácticos, cando se trata dunha intervención puntual desenvolvida de maneira “intermitente en momentos cruciais de transición no ciclo de incorporación - reincorporación ao mundo do traballo”. De asesoramento, o papel neste caso se trata de acompañamento ao longo do tempo, a través dos coñecidos Itinerarios persoais de Inserción.
En función das necesidades e características dos usuarios, aparte de accións individuais pódense levar a cabo accións grupais, “que axuden a desenvolver habilidades, organizar actividades” como parte do proceso personalizado de intervención.

Empregabilidade

Directamente vinculado cabe destacar que este módulo estuvo dirixido en adquirir coñecementos relacionados cos recursos cos cales poden contar os usuarios para mellorar a súa empregabilidade.  


De maneira práctica a través de obradoiros coñecemos diversas técnicas de gran utilidade para que os usuarios melloren a súas posibilidades a hora de afrontar unha entrevista persoal. Neste caso buscamos crear a diferencia a través das competencia entendendo éstas como  “o conxunto de destrezas, habilidades, coñecementos e características condutuais que, correctamente combinados fronte a unha situación de traballo, predín un desempeño superior. É aquilo que distingue o rendemento excepcional do normal e que se observa directamente a través das condutas de cada traballador, na execución diaria do seu cargo”

Autoempregándose

De maneira máis dinámica teorizouse sobre o emprendemento, foron moitos datos os que se nos brindaron pero quedome coas pantamas que o envolven… risco, incertidumbre, sacrificio e soidade…. Pero non deben botarnos atrás senón que han de convertirse en reto, independencia, innovación e creatividade.


…Rematando

Para finalizar gustaríame deixar una porta aberta á prospección empresarial, que é unha labor igual de importante que tódalas mencionadas anteriormente. Identificar o número máximo de sectores portadores de emprego e das súas características, analizando  características e necesidades do texido empresarial, e descubrindo os sectores en expansión e os sectores máis característicos da economía local.

Resalto ahora si para finalizar a importancia de desenvolver un mapa de oportunidades de emprego dispoñbles no mercado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario