jueves, 27 de noviembre de 2014

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 3

 REFLEXIÓN DO MÓDULO 3

Neste módulo imos a facer un repaso sobre a orientación laboral, as técnicas de búsqueda de emprego e as ferramentas utilizadas nesa búsqueda de emprego.

  
Untitled InfographicA figura do orientador laboral ofrece un servizo dirixido aos desempregados que carecen das ferramentas adecuadas e que non teñen un proxecto definido de búsqueda de emprego. Necesitamos definir aquelas actividades que melloren a empregabilidade, as posibilidades de atopar emprego. Tamén é imprescindible facilitar información sobre o mercado de traballo.

En moitas ocacións a situación de desemprego prolongado origina desánimo, falta de motivación, actitud e carencia dun proxecto individual de emprego. O traballo do orientador é deseñar, xunto cos demandantes, un camiño para que adquiran e desarrollen habilidades e  que lle permitan superar estas barreiras persoales, que dificultan a búsqueda de emprego e a inserción no mundo laboral. A información debe estar organizada e adaptada ás necesidades dos usuarios, garantizando desta forma a igualdad de oportunidades no acceso o emprego.

Está accións deben ser adecuadas ao colectivo destinado. É impotante que os técnicos desarrollen técnicas que teñan en conta unha filosofía de apoyo, axuda e acompañamento que derive na integración dos demandantes no mundo laboral.
                           
                                                                                           
                                        FACER - ELEXIR - DECIDIR -CONSEGUIR

Untitled InfographicEstes tres pasos a seguir, son os que farán que consigamos o que ansía o demandante, un traballo.

Ao longo do tempo as cousas van cambiando e van adaptandose as novas tecnoloxías, tamén ás técnicas de BAE está adecuandose ás TIC. Existen un puñado de programas que fan que a nosa búsqueda de emprego se poida facer  desde o sofá da nosa casa,a través dun ordenador. A búsqueda co apoyo das redes sociais é imprescindible neste momento, e o demandante ten que actualizar as súas técnicas para poder estar a altura do que se require para que a búsqueda, que son coñecementos.

Temos que reflexionar sobre si as técnicas máis clásicas como curriculo e a carta de presentación, xa quedaron desfasadas ou si por outra banda seguen tendo vixencia na búsqueda de emprego. Pola miña experiencia laboral, todo o anteriormente sinalado ten importancia, pero a búsqueda de emprego empregando estas técnicas segue a orde do día, e diria máis, son as técnicas máis utilizadas. O curriculo e a carta de presentación seguen tendo a mesma  importancia que fai un tempo, pero é verdade que foron evolucionando có tempo.Untitled Infographic
A entrevista de traballo é a fase que segue a unha entrega de curriculo e a unha carta de presentación. As duas son ferramentas que usadas, dunha maneira axeitada e adecuada a cada empresa e ocupación na que entregamos o curriculo, faran que as nosas posibilidades de ir a entrevistas e de así atopar traballo, aumentan.


Relacionando as infografías e o tema da reflexión, podemos chegar a conclusión de que por unha banda existen un montón de ferramentas novas, ou antigas pero remozadas, e o mesmo tempo, hainas recentes que fan que a búsqueda de emprego sexa máis doada, para quen toma a decisión de utilizalas. Pero ao mellor, o máis interesante poderá ser usar os dous camiños, por un lado o clásico e por outro o máis novo  según o lugar, ocupación, empresa, etc, nada sobra na búsqueda de emprego. 
                                                                                     

No hay comentarios:

Publicar un comentario